0237 899 6869
Điện thoại đặt phòng

Khách sạn NB Hoàng Gia

Lô a7 khu IV, khu đô thị Bắc đại lộ Lê Lợi - Đông Hương - tp Thanh Hóa
Điện thoại:
0237 899 6869
Fax:
0237 899 6869

Gửi liên hệ

Xóa Gửi
Địa chỉ: Lô A7 khu IV, khu đô thị bắc đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, Thanh Hóa
Email: nbhoanggiahotel@gmail.com
Liên hệ: +84 0237 899 6869
Hotline: +84 913 557 018